EKUZ i A1 – co musisz wiedzieć

Jak otrzymać kartę EKUZ:

Aby otrzymać kartę EKUZ należy złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego osoba ubiegająca się o wydanie karty jest zgłoszona. Wniosek można złożyć osobiście, za pomocą tradycyjnej poczty lub przez Internet. Karta jest wydawana nieodpłatnie, w większości przypadków wydawana jest od ręki.

Co gwarantuje karta EKUZ:

Posiadanie karty EKUZ uprawnia Cię do skorzystania z pomocy lekarza, w sytuacjach zagrażających życiu, tj. w razie wypadku, nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą. Należy pamiętać o tym, że EKUZ gwarantuje Ci leczenie w placówkach medycznych działających w ramach publicznej opieki zdrowotnej w Niemczech.

Jak uzyskać opiekę lekarską:

Należy pamiętać, aby korzystać z placówek mających umowę z kasą chorych. W każdej lokalnej kasie (Krankenkasse) można otrzymać dokładną listę takich placówek. Lekarzowi należy przedstawić kartę EKUZ oraz dowód tożsamości. Natomiast pacjent otrzymuje druk 81, który jest dostępny także w języku polskim i który należy uzupełnić. Pytania dotyczą m.in. planowanego czasu pobytu w Niemczech. Dodatkowo należy podpisać oświadczenie, że pacjent nie przybył do Niemiec w celu otrzymania leczenia. Lekarz musi zachować kopię karty EKUZ. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując EKUZ.

Zapraszamy także do zapoznania się z ulotką: Ulotka – EKUZ

Formularz A1

Formularz A1 jest unijnym dokumentem potwierdzającym przynależność oddelegowanego pracownika do krajowego systemu zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że osoba wyjeżdżająca do pracy w Niemczech, nadal podlega ubezpieczeniu w Polsce. Formularz A1 jest dowodem na to, że wszystkie składki związane z krajowym ubezpieczeniem są opłacone na rzecz właściwego urzędu, czyli ZUS-u.

Jak otrzymać formularz A1?

Formularz A1 jest wystawiany każdorazowo przez oddział ZUS właściwy dla pracodawcy, maksymalnie na okres 24 miesięcy dla jednego pracownika. Formalności dotyczące dokumentu załatwia pracodawca. Druk jest także podstawą do wystawiania przez NFZ karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Jeżeli pojawiły się jakieś pytania dotyczące dokumentów, prosimy o zostawienie komentarzy pod wpisem. Z pewnością odpowiemy i rozwiejemy wszelkie wątpliowści.

POWRÓT >>