LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 104. Flugverkehr

Lato w pełni, a jednym z najbardziej popularnych wakacyjnych środków transportu jest samolot. Dzisiaj przedstawiamy słownictwo ułatwiające kupienie biletu, sprawdzenie daty i godziny lotu, odprawę paszportową, proces odlotu, samego lotu i przylotu.

der Flugverkehr /dea flugfeaker/ – komunikacja lotnicza

die Fluglinie /di fluglinie/ – linia lotnicza

der Billigflieger /dea biliśfligea/ – tanie linie lotnicze/tani przewoźnik

der Flughafen /dea flughafen/ – port lotniczy

das Flugzeug /das flugcojg/ – samolot

das Charterflugzeug /das czarterflugcojg/ – samolot czarterowy

fliegen /fligen/ – latać

mit dem Flugzeug fliegen /myt dejm flugcojg fligen/ – latać samolotem

mit der Maschine fliegen /myt dea maszine fligen/ – latać samolotem

in der Touristenklasse fliegen /in dea turistenklase fligen/ – latać klasą turystyczną

in der Businessklasse fliegen /in dea biznesklase fligen/ – latać klasą business

abfliegen /abfligen/ – odlatywać

der Abflug /dea abflug/ – odlot

das Abflugdatum /das abflugdatum/ – data odlotu

die Abflugzeit /di abfulgcajt/ – czas odlotu

die geplante Abflugzeit /di geplante abflugcajt/ – planowany czas odlotu

die Abflughalle /di abflughale/ – hala odlotów

der/das Terminal /dea/das terminal/ – terminal

der Flugplan /dea flugplan/ – rozkład lotów

die Wartehalle /di wartehale/ – poczekalnia

das Sicherheitspersonal /das zysierhajtsperzonal/ – ochrona lotniska

sich nach dem Flugpreis erkundigen /zyś nah dejm flugprajs eakundigen/ – pytać o cenę lotu

die Flugkarte /di flugkarte/ – bilet lotniczy

das Flugticket /das flugtiket/ – bilet lotniczy

die Flugkarte besorgen /di flugkarte bezorgen/ – kupić bilet lotniczy

eine Flugverbindung im Internet finden /ajne flugferbindung/ – znaleźć połączenie lotnicze w internecie

die Flugbuchung /di flugbuhung/ – rezerwacja lotu

buchen /buhen/ – zarezerwować zamówić

auf der Warteliste stehen /auf dea warteliste sztejen/ – być na liście oczekujących

umbuchen /umbuhen/ – przpisać/zmienić rezerwację

bestätigen /besztetigen/ – potwierdzić

den Flug umbuchen /dejn flug umbuhen/ – przebukować lot

die Reservierung rückgängig machen /di rezerwirung rykgengiś mahen/ – cofnąć/anulować rezerwację

das Flugzeug um 16:00 Uhr nehmen /das flugcojg um zekscejn ua nejmen/ – lecieć samolotem o 16:00

der Flug /dea flug/ – lot

der Rückflug /dea rykflug/ – lot powrotny

der Charterflug /dea czarterflug/ – lot czarterowy

der Inlandflug /dea inlandflug/ – lot krajowy

der regelmäßige Flug /dea regelmesige flug/ – regularny lot

der Flug dauert zwei Stunden /dea flug dauert cfaj sztunden/ – lot trwa dwie godziny

der Flug mit Zwischenlandung /dea flug myt cfyszenlandung/ – lot z międzylądowaniem

der 10-Uhr-Flug /dea cejn ua flug/ – lot o godzinie 10:00

die Direktverbindung /di direktferbindung/ – bezpośrednie połączenie

am Wochenende verkehren /am wohenende feakeren/ – latać w weekendy

Flüge einstellen /flyge ajnsztelen/ – zawiesić loty

Der Flug ist gestrichen worden. /dea flug yst gesztrisien worden/ – Lot został odwołany.

Wann fliegt die nächste Maschine nach…? /wan fligt di nehśte maszine nah/ – Kiedy jest nastepny lot do…?

Gibt es noch heute einen Flug nach…? /gibt es noh hojte ajnen flug nah/ – Czy jest jeszcze dzisiaj lot do…?

Wann ist der nächsten Flug nach…? /wan yst dea nehśten flug nah/ – Kiedy jest następny lot do…?

Wo ist die Abfertigung für den Flug nach…? /wo yst di abfeatigung fyr dejn flug nah/ – Gdzie jest odprawa lotu…?

die Abfertigung /di abfeatigung/ – odprawa

das  Abfertigungsgebäude /das abfeatigungsgebojde/ – budynek odpraw

die Abfertigungshalle /di abfeatigungshale/ – hala odpraw

der Anfertigungsschalter /dea anfeatigungsszaltea/ – stanowisko do odpraw

die Bordkarte /di bordkarte/ – karta wstępu na pokład

zum Abflug escheinen /cum abflug eszajnen/ – stawić się na czas odlotu

der Flugsteig /dea flugsztajg/ – bramka odlotów/gate

die Gebühr /di gebyr/ – opłata/taksa

das Handgepäck /das handgepek/ – bagaż podręczny

das Übergewicht anmelden /das ybeagewiśt anmelden/ – zgłosić nadbagaż

das Übergepäck bezahlen /das ybeagepek becalen/ – zapłacić za dodatkowy bagaż

der Gepäckschein /dea gepekszajn/ – kwit bagażowy

Ich möchte einen Sitz am Fenster. /iś myste ajnen zic am fenster/ – Chciałbym miejsce przy oknie.

Ich möchte einen Sitz am Gang. /iś myśte ajnen zic am gang/ – Chciałbym miejsce przy przejściu.

die Passkontrolle /di paskontrole/ – odprawa paszportowa

dienstlich reisen /dinstliś rajzen/ – podróżować służbowo

die Zollabfertigung /di colabfeatigung/ – odprawa celna

die Gepäckkontrolle /di gepekkontrole/ – kontrola bagażu

über den Inhalt des Reisegepäcks informieren /ybea dejn inhalt des rajzegepeks informiren/ – informować o zawartości bagażu

der Flughafenbus /dea flughafenbus/ – autobus na lotnisku

die Gangway /di gengwi/ – dojście do samolotu

an Bord eines Flugzeuges gehen /an bord ajnes flugcojges gejen/ – wchodzić na pokład

an Bord des Flugzeuges sein /an bord des flugcojges zajn/ – byc na pokładzie samolotu

abheben /abheben/ – startować

starten /sztarten/ – startować

die Besatzung /di bezacung/ – załoga

im Cockpit /im kokpit/ – w kabinie pilotów

der Flugkapitän /dea flugkapiten/ – kapitan samolotu

der Pilot /dea pilot/ – pilot

im  Passagierraum /im pasażerraum/ – w kabinie dla podróżnych

der Fluggast /dea fluggast/ – pasażer samolotu

das Fliegen nicht vertragen /das fligen nyśt featragen/ – nie znosić/nie cierpieć latania

Angst vor dem Fliegen haben /angst foa dejm fligen haben/ – bać się latać samolotem

der Flugbegleiter /dea flugbeglajtea/ – steward

die Flugbegleiterin /di flugbeglajterin/ – stewardesa

die Stewardess /di stułades/ – stewardesa

die Fluggäste bedienen /die fluggeste bedinen/ – obsługiwać pasażerów

gute Wetterverhältnisse /gute weteafeaheltnise/ – dobre warunki atmosferyczne

das ideale Flugwetter /das ideale flugwetea/ – idealna pogoda do lotu

in großer Höhe fliegen /in grosea hyje fligen/ – lecieć na dużej wysokości

die Flughöhe beträgt… /di flughyje betregt/ – wyosokość lotu wynosi…

durch die Wolken fliegen /durś di wolken fligen/ – lecieć przez chmury

im Nebel fliegen /im nabel fligen/ – lecieć we mgle

einen Kurswechsel vornehmen /ajnen kuasweksel foanejmen/ – zmienić kierunek lotu

die Turbulenzen /di turbulencen/ – turbulencje

Während der Turbulenzen hatte ich Magenbeschwerden. /werend dea turbulencen hate iś magenbeszwerden/ – Podczas turbulencji miałem dolegliwości żołądka.

anfliegen /anfligen/ – przylecieć na lotnisko

einen Flughafen anfliegen /ajnen flughafen anfligen/ – przylecieć na lotnisko

über dem Flughafen kreisen /ybea dejm flughafen krajzen/ – krążyć nad lotniskiem

die Landebahn /di landeban/ – pas lądowania

die Landegenehmigung /di landegenejmigung/ – zezwolenie na lądowanie

landen /landen/ – lądować

die Landung /di landung/ – lądowanie

eine sanfte Landung /ajne zanfte/ – łagodne lądowanie

planmäßige Landung /planmesige/ – planowe lądowanie

die Notlandung /di notlandung/ – przymusowe lądowanie

die Zwischenlandung /di cfiszenlandung/ – międzylądowanie

zur Landung ansetzen /cua landung anzecen/ – schodzić do lądowania

während der Landung /werend dea landung/ – podczas lądowania

Sicherheitsgurte anlegen /zysierhajtsgurte anlejgen/ – zapiąć pasy bezpieczeństwa

sich anschnallen /zyś ansznalen/ – zapiąć się (pasami)

die Ankunft /di ankunft/ – przylot

die Ankunftshalle /di ankunftshale/ – hala przylotów

von Bord gehen /fon bord gejen/ – zejść z pokładu

am Gepäckband warten /am gepekband/ – czekać przy taśmie transportującej bagaż

nach dem verlorenen Gepäck fragen /nah dejm fealorenen gepek fragen/ – pytać o zgubiony bagaż

die Rettungsweste anlegen /di retungsweste anlejgen/ – założyć kamizelkę ratunkową

die Sauerstoffmaske anlegen /di zauersztofmaske/ – założyć maskę tlenową

der Notausgang /dea norausgang/ – wyjście awaryjne

die Bruchlandung /di bruhlandung/ – przymusowe lądowanie

POWRÓT >>