KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE W NIEMCZECH

Pluralistyczna struktura zachodniego społeczeństwa, które cechuje przede wszystkim wielokulturowość i wielowyznaniowość, sprawia, że Kościoły i związki wyznaniowe w Niemczech stale musi umacniać religijny dialog. Niemcy w coraz większym stopniu stają się krajem wielowyznaniowym. A jeszcze 60 lat temu prawie wszyscy obywatele niemieckiego kraju uważali się za chrześcijan… Współcześnie krajobraz wyznaniowy za naszą zachodnią granicą uległ radykalnej zmianie, głównie dzięki rosnącej obecności społeczności emigranckich. Jak w związku z postępującą ateizacją społeczeństwa mają się Kościoły i związki wyznaniowe w Niemczech?

Kościoły i związki wyznaniowe w Niemczech a ateizacja społeczeństwa

Nowy model religijności niemieckiego społeczeństwa sprawia, że jeszcze w latach 50-tych XX wieku prawie 95 proc. obywateli kraju nad Odrą deklarowało przynależność do jednego z dwóch Kościołów – ewangelickiego bądź katolickiego. Dziś te liczby prezentują się inaczej. Kościoły i związki wyznaniowe w Niemczech wyraźnie zanotowały tendencję spadkową. Obecnie do chrześcijaństwa przyznaje się 70% Niemców. Pomimo coraz większego pluralizmu religijnego chrześcijaństwo nadal pozostaje w Niemczech najważniejszą religią. Liczbą wiernych wyprzedzając znacznie inne Kościoły i związki wyznaniowe w Niemczech, a zwłaszcza drugą co do wielkości religię w kraju, czyli islam. Wysoka liczba muzułmanów, głównie pochodzenia tureckiego, rośnie stosunkowo szybko. I choć u naszych sąsiadów żyje ich dwukrotnie więcej niż w Stanach Zjednoczonych, to nie zmienia to faktu, że większość Niemców odrzuca islam, uznając go za kulturowo obcy.

Chrześcijaństwo, pomimo wyraźnej ateizacji społeczeństwa, ciągle pozostaje największą i najważniejszą religią w Niemczech. Katolicyzm (28,9%) dominuje na południu i zachodzie, a luteranizm (27,1%) mocno zaznacza się na północy i w centrum kraju. U naszych sąsiadów funkcjonuje też wiele mniejszych Kościołów protestanckich (m.in. baptyści, zielonoświątkowcy, metodyści, Kościoły reformowane). Wyznawcy judaizmu, buddyzmu i hinduizmu również zyskali wiernych i znaleźli swoje miejsce na terenie Niemiec.

Szczególną uwagę warto zwrócić na mieszkańców, którzy nie wyznają żadnej religii – stanowią aż jedną trzecią niemieckiego społeczeństwa. Żadna grupa wyznaniowa nie rośnie tak szybko jak bezwyznaniowcy. Z każdym rokiem coraz więcej Niemców decyduje się wystąpić z Kościoła katolickiego i nie płacić tzw. podatku kościelnego. Wielu wiernych od kościoła odciąga właśnie brak jasnego rozdziału państwa od kościoła.

Niemcy odchodzą od chrześcijaństwa, swojego szczęścia szukając w religiach pozaeuropejskich. Z jednej strony silna ateizacja, zwłaszcza młodego pokolenia, a z drugiej tęsknota za wspólnotą i namiastką siły wyższej.

POWRÓT >>