LEKCJA 24. Spójnik – die Konjunktion
lekcja niemieckiego


W języku niemieckim spójniki łączą ze sobą zdania lub części zdania.

Wyróżniamy trzy rodzaje spójników ze względu na miejsce czasownika
w zdaniu.

Spójniki, łączące ze sobą dwa zdania główne, wymagające szyku prostego:

und (i, a)

oder (albo, lub)

aber (ale)

sondern (lecz, ale)

denn (ponieważ, bo, gdyż)

allein (ale, jednak)

 

Spójniki, wymagające szyku przestawnego:

außerdem (poza tym, oprócz tego)

dann (następnie, potem)

deshalb/darum/deswegen (dlatego)

doch/jedoch (jednak)

folglich (a więc, wobec tego)

sonst (w przeciwnym razie)

trotzdem (mimo to)

 

Spójniki, wymagające szyku końcowego:

spójniki czasowe:

während (podczas gdy)

wenn (kiedy, gdy)

als (kiedy, gdy)

nachdem (po tym jak, gdy)

bevor/ehe (zanim)

bis(aż, dopóki nie)

spójniki przyczynowe:

weil/da (ponieważ, gdyż, bo)

spójnik przyzwalający:

obwohl (chociaż, mimo że)

spójnik celowy:

damit (ażeby, żeby)

spójnik orzekający:

dass (że)

spójniki warunkowe:

wenn (jeśli, jeżeli, gdyby)

falls (w razie gdyby)

spójniki sposobu:

dadurch dass (przez to, że)

anstatt dass (zamiast)

 

Czas na przysłowie:

Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. – Należy kuć żelazo póki gorące.

 

Wersja do druku lekcja 24 spójnik lub wersja PDF lekcja 24 spójnik

POWRÓT >>