LEKCJA 28. Der Adjektiv – przymiotnik

LEKCJA 28.

Der Adjektiv – przymiotnik


Przymiotnik to część mowy, która opisuje cechy lub właściwości osób, zwierząt, przedmiotów i zjawisk. W języku niemieckim wyróżnia się:

Przymiotniki proste – dumm (głupi), kalt (zimny), voll (pełny), fertig (gotowy)

Przymiotniki złożone – w których człon określający może być przymiotnikiem (dunkelrot – ciemnoczerwony), rzeczownikiem (bildschön – prześliczny), czasownikiem (ausgehfertig – gotowy do wyjścia), a człon główny jest zawsze przymiotnikiem.

Przymiotniki pochodne – są tworzone za pomocą przedrostków:

– un (untypisch – nietypowy)

– miss (missverständlich – niejasny, dwuznaczny)

oraz przyrostków:

– lich (sachlich – rzeczowy)

– bar (lesbar – czytelny)

– mäßig (rechtmäßig – zgodny z prawem)

– sam (sparsam – oszczędny)

– ig (wolkig zachmurzony)

Końcówki przymiotników:

– arm (kalorienarm – niskokaloryczny)

– los (kinderlos – bezdzietny)

– mäßig (planmäßig – zgodny z planem)

– reich (erfolgsreich – odnoszący wiele sukcesów)

– voll (humorvoll – pełen humoru)

Przysłowie:

Arbeit schändet nicht. – Praca nie hańbi.

Wersja do druku: lekcja 28 przymiotnik lub wersja PDF lekcja 28 przymiotnik

POWRÓT >>