LEKCJA 29. Tryb rozkazujący – der Imperativ
bye


Za pomocą trybu rozkazującego wyrażamy prośbę, rozkaz lub polecenie. Cechą charakterystyczną trybu rozkazującego w języku niemieckim jest brak zaimka osobowego. Czasownik, który występuje w trybie rozkazującym znajduje się zawsze na pierwszym miejscu.

Formy trybu rozkazującego tworzymy w następujących osobach:

– 2 osoba liczby pojedynczej – du (ty)

Odejmujemy końcówkę osobową st.

Du hilfst mir. (Pomagasz mi.) – Hilf mir! (Pomóż mi!)

W przypadku, gdy temat czasownika kończy się na -t, -d, -ig w formie trybu rozkazującego należy dodać końcówkę -e.

Du öffnest die Tür. (Otwierasz drzwi.) – Öffne die Tür! (Otwórz drzwi!)

– 2 osoba liczby mnogiej – ihr (wy)

Trzeba pominąć zaimek osobowy ihr.

Ihr helft mir. (Pomagacie mi.) – Helft mir! (Pomóżcie mi!)

3 osoba liczby mnogiej – Sie (Pan/Pani/Państwo) – forma grzecznościowa

Należy zamienić miejscami zaimek osobowy Sie i czasownik.

Sie helfen mir. (Pani/Pan mi pomaga/Państwo mi pomagają) – Helfen Sie mir! (Niech Pani/Pan mi pomogą! /Niech Państwo mi pomogą!)

 

Nieregularne formy trybu rozkazującego czasowników: haben, sein, werden.

haben/sein/werden

2. os. liczby poj.  Hab!/Sei!/Werde!

2. os. liczby mn.  Habt!/Seid!/Werdet!

forma grzecznościowa  Haben Sie!/Seien Sie!/Werden Sie!

 

Wersja do druku lekcja 29_tryb rozkazujący lub wersja PDF lekcja 29_tryb rozkazujący

POWRÓT >>