LEKCJA 31. Stopniowanie przymiotników – die Steigerung der Adjektive
balkon

Tworzy się poprzez dodanie końcówki -er do podstawowej formy przymiotnika.

Typowym spójnikiem dla stopnia wyższego jest als (niż):

Das Land ist reicher als die anderen Länder – Ten kraj jest bogatszy niż inne kraje.

 

Jeżeli przymiotniki jednosylabowe w stopniu wyższym mają temacie samogłoski a, o, u to następuje zmiana samogłoski, np.: alt (stary) – älter (starszy), jung (młody) – jünger (młodszy), kalt (zimny) – kälter (zimniejszy)

 

Przymiotniki zakończone w formie podstawowej na -el i -er tracą w stopniu wyższym -e tematyczne: edel (szlachetny) – edler (szlachetniejszy)

 

Stopień najwyższy – der Superlativ

Tworzy się przez dodanie końcówki -st lub -est do formy podstawowej przymiotnika: mutig (odważny) – mutigst (najodważniejszy), lang (długi) – längst (najdłuższy), blöd (głupi) – blödest (najgłupszy), frisch (świeży) – frischest (najświeższy), neu (nowy) – neuest (najnowszy). 

Stopniowanie nieregularne

gut (dobry) – besser (lepszy) – am besten (najlepszy)

hoch (wysoki) – höher (wyższy) – am höchsten (najwyższy)

nah (bliski) – näher (bliższy) – am nächsten (najbliższy)

viel (dużo, wiele) – mehr (więcej) – am meisten (najwięcej)

 

Lekcja do druku lekcja 31 Stopniowanie przymiotników lub lekcja 31 Stopniowanie przymiotników

 

POWRÓT >>