Lekcja 32. Test
lekcja

 

2. Jak brzmi zdanie: W jakich językach obcych mówisz?

a) Im welche sprachen sprichst du?

b) Welche Fremdsprachen sprichst du?

c) In wie Fremdsprachen sprichst du?

d) Wann sprichst du Fremdsprachen?

e) Żadne z powyższych

 

3. Powiedz, ze w Rosji mówi się po rosyjsku.

a) In Russland spricht man Russisch

b) Im Russisch spricht man Russland

c) Ins Russland spricht man Russisch

d) Im Russland sprechen man Russland

e) Russland spricht man Russisch

 

4. W której odpowiedzi czasowniki są ułożone i przetłumaczone chronologicznie?

wohnen, kommen, sprechen, lernen, heißen

a) pochodzić, uczyć się, mieszkać, nazywać się, mówić.

b) mieszkać, uczyć się, pochodzić, mówić, nazywać się.

c) uczyć się, nazywać się, mówić, pochodzić, mieszkać.

d) mieszkać, pochodzić, mówić, uczyć się, nazywać się.

5. Jak jest po niemiecku „przepraszam” oprócz słówka „Entschuldigung”?

a) Sorry

b) Entschuldige

c) Verzeihung

d) Sag mal

e) Danke

 

6. Powiedz, że „idę na dół”

a) Ich gehe hoch

b) Ich fahre geradeaus

c) Ich fahre links

d) Ich gehe rechts

e) ich gehe runter

 

7. Jak będzie brzmiał odmieniona forma czasownika „machen” w 1 osobie liczby mnogiej?

a) Ich mache

b) Sie machen

c) Wir machen

d) Machst du

e) Sie macht

 

8. Jak będzie w języku niemieckim brzmieć takie zdanie:

 Nie lubię pizzy, ale lubię grać na komputerze.

a) Ich mag nicht Pizza, aber ich mag Computer spielen.

b) Mag ich Pizza, aber ich spiele am Computer gern.

c) Pizza Mag ich nicht, aber mag ich am Computer spielen.

d) Mag ich nicht Pizza, aber spiele ich am Computer gern.

e) Spiele ich nicht am Computer gern, und mag ich nicht Pizza.

 

9. Wskaz ta odpowiedz, na której są wpisane same czasowniki.

a) wollen, können, spielen, kochen, lernen, der Kuli.

b) können, lernen, langer, stellen, heißen, mögen.

c) Spiegel, lernen, wollen, können, kochen, Deutsch.

d) können, spanisch, wollen, sprechen, malen.

e) stellen, spielen, kochen, wollen, sprechen, lernen.

 

10. Przetłumacz – Nauczycielka zadaje pytania i ćwiczymy wymowę.

a) Die Lehrer stellt Fragen und ihr übt t Aussprachen.

b) Die Lehrerin stellen Aussprachen und wir üben Fragen.

c) Die Lehrer stellt Fragen und wir üben Sätze.

d) Die Lehrerin stellt Fragen und wir üben Aussprache.

 

Langsam, langsam, aber sicher – Pomału, pomału, ale zawsze do przodu.

 

 

Wersja do druku: Lekcja 32 Test wersja PDF Lekcja 32 Test

Odpowiedzi: 1c; 2b; 3a; 4d; 5c; 6e; 7a; 8a; 9d; 10d

POWRÓT >>