Lekcja 47. Czasowniki modalne
czasowniki modalne

Czasownik modalny w formie osobowej oraz drugi czasownik w bezokoliczniku (czasownik główny zdania) tworzą razem orzeczenie. Czasownik modalny stoi w zdaniu oznajmującym zawsze na drugim miejscu, natomiast czasownik główny na końcu zdania w bezokoliczniku, np.:

Ich muss meine Hausaufgaben machen. – Muszę odrobić moją pracę domową.
Peter kann sehr gut schwimmen. – Piotr potrafi bardzo dobrze pływać.
Ich muss mehr lernen. – Muszę się więcej uczyć.
Mein Sohn darf jetzt nicht ausgehen. – Mojemu synowi nie wolno teraz wyjść.
Er mag Volleyball spielen. – On lubi grać w siatkówkę.
Wir können gut Englisch sprechen. – Umiemy dobrze mówić po angielsku.
Sie will auswandern. – Ona chce wyemigrować.
Peter kann Gitarre spielen. – Piotr potrafi grać na gitarze. Ich kann segeln. – Potrafię żeglować.
Her darf man nicht schwimmen. – Tutaj nie wolno pływać. Meine Schwester muss die Tabletten viermal täglich nehmen. – Moja siostra musi zażywać te tabletki cztery razy dziennie.
Wir wollen uns einen Computer kaufen. – Chcemy sobie kupić komputer.
Ich mag Tomatensuppe. – Lubię zupę pomidorową.
Magst du Alexander? – Czy lubisz Aleksandra?
Claudia kann Deutsch und Spanisch. – Klaudia zna/umie niemiecki i hiszpański.
Ich muss jetzt nach Hause gehen. – Muszę iść teraz do domu.
Ich muss mehr lernen. – Muszę się więcej uczyć.
Mein Sohn darf jetzt nicht ausgehen. – Mojemu synowi nie wolno teraz wyjść.
Er mag Volleyball spielen. – On lubi grać w siatkówkę.
Wir können gut Englisch sprechen. – Umiemy dobrze mówić po angielsku.
Sie will auswandern. – Ona chce wyemigrować.

 

W języku niemieckim mamy sześć czasowników modalnych:

  • dürfen – mieć pozwolenie,

  • können – móc, umieć, potrafić,

  • mögen – lubić (może też wyrażać życzenie, pragnienie),

  • müssen – musieć,

  • sollen – mieć powinność,

  • wollen – chcieć.

Jak odmieniają się czasowniki modalne w języku niemieckim?

 

können

müssen

dürfen

mögen

wollen

sollen

ich

kann

muss

darf

mag

will

soll

du

kannst

musst

darfst

magst

willst

sollst

er/sie/es

kann

muss

darf

mag

will

soll

wir

können

müssen

dürfen

mögen

wollen

sollen

ihr

könnt

müsst

dürft

mögt

wollt

sollt

sie/Sie

können

müssen

dürfen

mögen

wollen

sollen

 

POWRÓT >>