LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 101. Untrennbare Verben

Czasowniki nierozdzielnie złożone, np. besuchen (odwiedzać), składają się z nieakcentowanego przedrostka i właściwego czasownika i nie rozdzielają się podczas odmiany:

 

besuchen – odwiedzać
ichbesuche (odwiedzam)wirbesuchen (odwiedzamy)
dubesuchst (odwiedzasz)ihrbesucht (odwiedzacie)
er, sie, esbesucht (odwiedza)sie, Siebesuchen (odwiedzają)

 

bekommen (otrzymać)Zum Geburtstag bekomme ich immer Geld. (Na urodziny zawsze dostaję pieniądze.)
erzählen (opowiadać)Die Oma erzählt uns viele Geschichten. (Babcia opowiada nam wiele historii.)
verstanden (rozumieć)Patrick versteht Italienisch sehr gut. (Patrick bardzo dobrze rozumie włoski.)

 

 • Podobnie odmieniają się czasowniki z następującymi przedrostkami: be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer-, np.: beenden (zakończyć), beginnen (zaczynać), besprechen (omawiać), empfehlen (polecać), entstehen (powstawać), gefallen (podobać się), verbringen (spędzać), vergessen (zapominać), verspielen (przegrywać), versprechen (obiecywać).

 

Wskazówka!!!

Czasowniki z przedrostkami: hinter-, unter-, um-, über-, wieder-, w zależności od znaczenia mogą odmieniać się rozdzielnie, np. umziehen (przeprowadzać się), unterbringen (umieszczać), umsteigen (przesiadać się), lub nierozdzielnie, np. übersetzen (przetłumaczyć), sich unterhalten (rozmawiać), untersuchen (badać), wiederholen (powtarzać).

 

 

Übung

Ułóż zdania z podanych wyrazów. Pamiętaj o odmianie czasowników

 1. die Eltern, mir, alles, verbieten

____________________________________________

 1. beenden, die Oberschule, wir, im Juni

____________________________________________

 1. vergessen, mein Vater, immer, die Schlüssel

____________________________________________

 1. ich, die Grammatik, blitzschnell, begreifen

____________________________________________

 1. Zeit, wir, gern, im Park, verbringen

____________________________________________

 1. die Eintrittskarten, ich, besorgen, selbst

____________________________________________

 

 

Lösung

 1. die Eltern, mir, alles, verbieten

___Die Eltern verbieten mir alles.__________ (Rodzice zabraniają mi wszystkiego.)

 1. beenden, die Oberschule, wir, im Juni

___Im Juni beenden wir die Oberschule._____ (W czerwcu ukończe liceum.)

 1. vergessen, mein Vater, immer, die Schlüssel

___Mein Vater vergisst immer die Schlüssel.__ (Mój tata zawsze zapomina kluczy.)

 1. ich, die Grammatik, blitzschnell, begreifen

___Ich begreife die Grammatik blitzschnell.___(Błyskawicznie szybko ucze się gramatyki.)

 1. Zeit, wir, gern, im Park, verbringen

___Wir verbringen gern Zeit im Park.________ (Chętnie spędzamy czas w parku.)

 1. die Eintrittskarten, ich, besorgen, selbst

___Ich besorge selbst die Eintrittskarten._____ (Sam załatwiam sobie bilety wstępu.)

!!! Podane odpowiedzi są przykładowe !!!

!!! W zależności od rozpoczęcia zdania szyk może ulec zmianie !!!

POWRÓT >>