LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 107. Gehen

Czasownik „gehen” jest jednym z najczęściej używanych czasowników w języku niemieckim. W zależności od kontekstu można go przetłumaczyć jako: iść, wchodzić, wychodzić, funkcjonować, trwać itp. Istnieje również wiele pochodnych czasowników, wynikających z połączenia z innymi wyrazami lub przedrostkami.

 

Odmiana

„Gehen” jest czasownikiem regularnym  i tzn. „mocnym”, czyli takim w których odmianie następuje zmiana samogłoski w formach czasów przeszłych.

Präsens (Czas teraźniejszy)
ichgehe /geje/wirgehen /gejen/
dugehst /gejst/ihrgeht /gejt/
er/sie/esgeht /gejt/sie/Siegehen /gejen/

 

Präteritum (Przeszły prosty)
ichging /ging/wirgingen /gingen/
dugingst /gingst/ihrgingt /gingt/
er/sie/esging /ging/sie/Siegingen /gingen/

 

 Perfekt (Przeszły)
ichbin gegangen /byn gegangen/wirsind gegangen /zind gegangen/
dubist gegangen /byst gegangen/ihrseid gegangen /zajd gegangen/
er/sie/esist gegangen /yst gegangen/sie/Siesind gegangen /zind gegangen/

 

 Futur I (Przyszły)
ichwerde gehen /werde gejen/wirwerden gehen /werden gejen/
duwirst gehen /wyrst gejen/ihrwirdet gehen /wyrdet gejen/
er/sie/eswird gehen /wyrd gejen/sie/Siewerden gehen /werden gejen/

 

 

Czasowniki pokrewne

abgehen – schodzić, odchodzić, odrywać, odstępować

angehen – włączać się, zapalać się, obchodzić kogoś

aufgehen – wschodzić, otwierać, rosnąć (o cieście)

ausgehen – wychodzić, wypadać, kończyć się

begehen – popełniać, obchodzić

durchgehen – przechodzić, przenikać, ponieść

eingehen – nadchodzić, wpływać, skurczyć się

entgegengehen – iść w czyimś kierunku

entgehen – uchodzić, nie korzystać, unikać

entlanggehen – iść wzdłuż czegoś

herausgehen – wychodzić, schodzić z

hergehen – iść obok kogoś

herumgehen – chodzić wokół czegoś

hinaufgehen – wchodzić na

hinausgehen – wychodzić

hindurchgehen – przechodzić przez

hineingehen – wchodzić do czegoś

hinweggehen – pomijać coś

hochgehen – wchodzić na górę, unosić się do góry, eksplodować

mitgehen – iść z kimś

nachgehen – iść za kimś, spóźniać się (o zegarze)

übergehen – przechodzić, pomijać

umgehen – obchodzić, krążyć, grasować

untergehen – tonąć, zachodzić

vergehen – upływać, przemijać

vorangehen – iść przodem, do przodu

vorbeigehen – przechodzić obok kogoś

weggehen – odchodzić

weitergehen – iść dalej

zugehen – zamykać, zbliżać się do

zurückgehen – wracać

POWRÓT >>