LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 112. Musikinstrumente

W dzisiejszej lekcji przygotowaliśmy niemieckie nazwy instrumentów muzycznych.

 

das Musikinstrument /das muzikinstrument/ – instrument muzyczny
die Geige /di gajge/ – skrzypce
die Violine /di wioline/ – skrzypce
der Geiger /dea gajgea/ – skrzypek
der Geigerspieler /dea gajgeaszpilea/ – skrzypek
das Saxofon/das Saxophon /das saksofon/ – saksofon
die Posaune /di puzoune/ – puzon
die Trompete /di trompete/ – trąbka
das Horn /das hoan/ – waltornia (róg)
die Flöte /di flyte/ – flet
die Blockflöte /di blokflyte/ – flet prosty
die Querflöte /di kłeaflyte/ – flet poprzeczny
die Klarinette /di klarinete/ – klarnet
die Oboe /di oboe/ – obój
das Fagott /das fagot/ – fagot
die Maracas /di marakas/ – marakasy
die Kastagnetten /di kastagneten/ – kastaniety
die Trommel /di tromel – werbel, bęben
das Becken /das beken/ – talerze
die Pauke /di pauke/ – kotły
das Tamburin /das tamburin/ – tamburyn
die Triangel /di triangel/ – trójkąt
der Flügel /dea flygel/ – fortepian
das Klavier /das klawija/ – pianino
die Harfe /di harfe/ – harfa
die Tuba /di tuba/ – tuba
das Cello /das czelo/ – wiolonczela
die Kontrabass /di kontrabas/ – kontrabas
das Xylophon /das ksylofon/ – ksylofon
das Schlagzeug /das szlagcojg/ – perkusja
die klassische Gitarre /di klasisze gitare/ – gitara klasyczna
die Elektrogitarre /di elektrogitare/ – gitara elektryczna
der Bass /dea bas/ – gitara basowa
die Akustikgitarre /di akustikgitare/ – gitara akustyczna
der Geigenbogen /dea gajgenbogen/ – smyczek
die Stimmgabel /di sztimgabel/ – kamerton widełkowy
die Stimmpfeife /di sztimpfajfe/ – kamerton dmuchany
die Schlagzeugstöcke /di szlagcojgsztyke/ – pałeczki perkusyjne
der Taktstock /dea taktsztok/ – batuta
die Altgeige /di altgajge/ – altówka
die Bratsche /di bratsze/ – altówka
das Englischhorn /das engliszhoan/ – rożek angielski
das Hackbrett /das hakbret/ – cymbały
die Mundharmonika /di mundharmonika/ – harmonijka ustna
die Laute /di laute/ – lutnia
die Mandoline /di mandoline/ – mandolina
die/das Ukulele /di/das ukulele/ – ukulele
das Schlaginstrument /das szlaginstrument/ – instrument perkusyjny
das Blasinstrument /das blazinstrument/ – instrument dęty
das Streichinstrumente /das sztrajśinstrument/ – instrument smyczkowy
das Zupfinstrumente /das cupfinstrument/ – instrument szarpany

 

 

Übung

Wpisz do tabeli minimum 4 nazwy instrumentów z poszczególnych rodzajów. Nie zapomnij o rodzajnikach!

SchlaginstrumenteBlasinstrumenteStreichinstrumenteZupfinstrumente

 

 

Lösung

Przykładowe rozwiązanie

SchlaginstrumenteBlasinstrumenteStreichinstrumenteZupfinstrumente
die Trommeldas Saxofondie Geigedie Mandoline
das Beckendie Posaunedie Bratschedas Ukulele
die Paukedie Trompetedas Cellodie Elektrogitarre
das Hackbrettdas Horndie Kontrabassdie Harfe
POWRÓT >>