Lekcja j. niemieckiego nr 69. Am Bahnhof

 

Am Bahnhof – na dworcu

 

dworzec główny – der Hauptbahnhof

dworzec autobusowy – der Busbahnhof

Gdzie jest dworzec? – Wo ist der Bahnhof?

Dworzec jest na ulicy Bahn – Der Bahnhof ist in der Bahnstraße .

O której godzinie odjeżdża pociąg do Berlina? – Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Berlin ab?

Odjazd – die Abfahrt

O której godzinie przyjeżdża pociąg do Bonn? – Um wie viel Uhr kommt der Zug in Bonn an?

przyjazd – die Ankunft

za 10 minut – in 10 Minuten

za godzinę – in einer Stunde

za pół godziny – in einer halben Stunde

za półtorej godziny- in anderhalb Stunden

W które dni? – An welchen Tagen ?

codziennie – täglich

Gdzie muszę się przesiadać? – Wo muss ich umsteigen?

z Berlina przez Hamburg do Bonn – von Berlin über Hamburg nach Bonn

jeden bilet – eine Fahrkarte

bilet w jedną stroną – eine Hinfahrkarte

bilet powrotny – eine Rückfahrkarte

bilet grupowy – eine Gruppenkarte

Chciałabym bilet do Berlina i z powrotem. – Ich möchte eine Karte nach Berlin und zurück.

tam i z powrotem – hin und zurück

Z którego toru / peronu? – von welchem Gleis / Bahnsteig?

wsiadać – einsteigen

przesiadać się – umsteigen

wysiadać – aussteigen

rezerwować – buchen, reservieren

anulować- stornieren, rückgängig machen

POWRÓT >>