Lekcja j. niemieckiego nr 70. Zaimek dzierżawczy

Jest to odmienna część mowy.

Wzór odmiany wygląda następująco:

 

liczba pojedynczaliczba mnoga
zaimek osobowyzaimek dzierżawczyzaimek osobowyzaimek dzierżawczy
ichjameinmójwirmyunsernasz
dutydeintwójihrwyeuerwasz
eronseinjegosieoni/oneihrich
sieonaihrjejSiePan/ Pani/
Państwo
IhrPana/Pani/
Państwa
esonoseinjego

 

Mein Hund läuft gerne im Garten herum. Mój pies lubi biegać po ogródku.

Meine Freundin isst gerade ihr Mittagessen. Moja koleżanka właśnie je obiad.

Dein Hemd muss gebügelt werden. Musisz wyprasować swoją (twoją) koszulę.

Deine Mutter kommt aus Polen. Twoja matka jest z Polski.

Sein Computer ist kaputt gegangen. Jego komputer się zepsuł.

Seine Zimmertür ist nachts geschlossen. Jego drzwi od pokoju w nocy są zamknięte.

Ihr Handy war leider sehr teuer. Jej komórka była bardzo droga.

Ihre Schuhe waren sehr günstig im Geschäft zu kaufen. Jej buty bardzo tanio były dostępne w sklepie.

 

Sein Fell ist sehr weich und angenehm. Jego sierść jest miękka i przyjemna.

Seine Farbe ist blau. Jego kolor jest niebieski.

Unser Haus wurde erst vor einem Jahr gebaut. Nasz dom został wybudowany rok temu.

Unsere Blume blüht normalerweise im April. Nasz kwiat za zwyczaj kwitnie w kwietniu.

Euer Vater hat mich gestern auf der Straße gegrüßt. Wasz ojciec wczoraj przywitał mnie na ulicy.

Eure Mutter ist sehr nett und freundlich. Wasza matka jest bardzo miła i uprzejma.

Ihr gemeinsames Zimmer ist sehr groß. Ich wspólny pokój jest bardzo duży.

Ihre Heimat ist sehr weit weg. Ich ojczyzna jest bardzo daleko stąd.

Ihr Büro ist leider zu klein. Pani/Pana/Państwa biuro jest niestety za małe.

Ihre Sekretärin hat mich heute angerufen. Pani/Pana/Państwa sekretarka dzisiaj do mnie zadzwoniła.

 

POWRÓT >>