LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 87. OSTERN!

OSTERN!

Wielkanoc już za rogiem, ale jeszcze jest wystarczająco dużo czasu, aby pomiędzy gotowaniem, a porządkami znaleźć chwilę na przypomnienie sobie świątecznego słownictwa dotyczącego Świąta Wielkiej Nocy.

Wesołych Świąt! – Frohe Ostern!

sich auf die Festtage freuen /zyś auf di festtage frojen/ – cieszyć się z nadchodzących świąt

das Ostern /das ostern/ – Wielkanoc

das Osterfest /das osterfest/ – Święta Wielkanocne

feiern /fajern/ – świętować

die Fastenzeit /di fastencajt/ – post

die Karwoche /di karwohe/ – Wielki Tydzień

der Gründonnerstag /dea gryndonerstag/ – Wielki Czwartek

der Karfreitag /dea karfrajtag/ – Wielki Piątek

der Karsamstag /dea karzamstag/ – Wielka Sobota (inaczej: Ostersamstag)

die Speisen weihen /di szpajzen wajjen/ – poświęcić potrawy

der Weihe-Korb /dea wajjekorb/ – koszyk ze święconką

geweihtes Ostermahl /gewajjtes ostarmal/ – święconka

die gesegneten Osterspeisen /di gezegneten osterszpajzen/ – święconka

die Auferstehung /di aufersztejung/ – zmartwychwstanie

der Ostersonntag /dea osterzontag/ – Niedziela Wielkanocna

der Ostermontag /dea ostermontag/ – Poniedziałek Wielkanocny

der Frühling /dea fryling/ – wiosna

in die Kirche gehen /in di kirsie gejen/ – iść do Kościoła

zum Gottesdienst gehen /cum gotesdinst gejen/ – iść na mszę

feierlich begehen /fajerliś begejen/ – świętować uroczyście

Sitten und Bräuche /zyten und brojhe/ – zwyczaje i obyczaje

der Osterhase /dea osterhaze/ – zajączek wielkanocny

das Osterlamm /das osterlam/ – baranek wielkanocny

das Küken /das kyken/ – kurczątko

das Osterei /das osteraj/ – pisanka

bemalen /bemalen/ – malować

Ostereier bemalen /osterajer bemalen/ – malować pisanki

den Tisch festlich decken /dejn tysz festliś deken/ – nakryć świątecznie stół

den Tisch schmücken /dejn tysz szmyken/ – stroić, ozdabiać stół

schmücken /szmyken/ – ozdabiać

der Osterstrauß /dea ostersztraus/ – bukiet wialkanocny

der Osterkuchen /dea osterkuhen/ – ciasto wielkanocne

Osterkuchen backen /osterkuhen baken/ – piec ciasto wielkanocne

das Ostermahl /das ostermal/ – posiłek wielkanocny

das Osterfrühstück /das osterfrysztyk/ – śniadanie wielkanocne

die Osterspeisen /di osterszpajzen/  – potrawy wielkanocne

der Osterbrauch /dea osterbrauh/ – obrzęd, obyczaj wielkanocny

das Osterspritzen /das osterszpricen/ – śmigus-dyngus

jemanden mit Wasser (über)gießen /jemanden myt waser (yber)gisen/ – oblać kogoś wodą

Familie besuchen /familie bezuhen/ – odwiedzać rodzinę

sich mit der Familie treffen /zyś myt dea familie trefen/ – spotykać się z rodziną

am Tisch zusammensitzen /am tysz cuzamenzycen/ – siedzieć wspólnie przy stole

im Familienkreis feiern /im familienkrajs fajern/ – świętować w kręgu rodzinnym

die Verwandten einladen  /di ferwanten ajnladen/– zaprosić krewnych

Familienstimmung haben /familiensztimung haben/ – mieć rodzinny charakter

Ostereier verstecken /osterajer ferszteken/ – chować jajka wielkanocne

verstecken /ferszteken/ – chować

Ostereier suchen /osterajer zuhen/ – szukać jajek

das Geschenk /das geszenk/ – prezent

mit Eiern beschenken /myt ajern beszenken/ – obdarowywać  jajkami

POWRÓT >>