LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 90. KEIN

Zaimek kein /kajn/ (pl. żaden) zaprzecza całą część zdania. Występuje przed rzeczownikiem z rodzajnikiem nieokreślonym lub bez rodzajnika, np.

 • In diesem Jahr habe ich keinenW tym roku nie mam urlopu.
 • Sie versteht doch kein Wort Englisch. – Ona przecież nie rozumie ani słowa po angielsku.
 • Ich habe keine Ahnung, wo das ist. – Nie mam pojęcia, gdzie to jest.
 • Hat Karsten wirklich keine Freunde? – Czy Karsten naprawdę nie ma przyjaciół?

Kein przeważnie nie tłumaczymy jako żaden, lecz jako słówko przeczące.

Zaimek kein /kajn/ odmienia się jak rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej i rodzajnik określony w liczbie mnogiej.

 MaskulinumFemininumNautrumPlural
Nominativekein  Hundkeine Lehrerinkein  Mädchenkeine Katzen
Genitivkeines Hundeskeiner Lehrerinkeines Mädchenskeiner Katzen
Dativkeinem Hundkeiner Lehrerinkeinem Mädchenkeinen Katzen
Akkusativkeinen Hundkeine Lehrerinkeinen Mädchenkeine Katzen

 

Übung 1

Wybierz i wpisz zaimek kein w odpowiedniej formie.

 1. Frau Meier hat drei Kinder. Sie hat aber aber _keinen_ Mann
 2. kein
 3. keinen
 4. keinem
 5. – Wie viele Söhne hat Herr Stöbe?
 • Er hat doch _________ Sohn
 1. keinen
 2. keinem
 3. keiner
 4. – Hast du Großeltern, Thomas?
 • Nein, ich habe ________ Großeltern nicht mehr.
 1. kein
 2. keinen
 3. keine
 4. Mein Vater ist ________ Lehrer. Er ist Ingenieur.
 5. keiner
 6. kein
 7. keinem
 8. ________ Junge aus der Klasse möchte Model werden.
 9. Kein
 10. Keiner
 11. Keinen
 12. Sie ist ­­­­­_______ Mädchen mehr. Sie ist schon eine junge Frau.
 13. keine
 14. keiner
 15. kein

Übung 2

Odpowiedz przecząco na pytania, uzywając zaimka kein w odpowiedniej formie.

 1. Hast du Kinder?

Nein, Ich habe keine Kinder.

 1. Hat Uwe einen Bruder?

_________________________

 1. Hast du eine Schwester?

_________________________

 1. Ist das ein Hund?

_________________________

 1. Wohnst du bei Bekannten?

_________________________

 1. Hast du Hobbys?

_________________________

 1. Hat Claudia einen Computer?

_________________________

 1. Kaufst du Max eine Kamera?

_________________________

 1. Hast du jetzt Urlaub?

_________________________

 1. Ist das ein Wörterbuch?

_________________________

 1. Brauchst du ein Auto?

_________________________

 

Lösungen

Übung 1

 1. – Wie viele Söhne hat Herr Stöbe? (Ilu synów ma pan Stöbe?)
 • Er hat doch _keinen_ Sohn (On nie ma przecież (żadnego) syna.)
 1. keinen
 2. keinem
 3. keiner
 4. – Hast du Großeltern, Thomas? (Thomas, masz dziadków?)
 • Nein, ich habe __keine__ Großeltern nicht mehr. (Nie, nie mam już (żadnych) dziadkow.)
 1. kein
 2. keinen
 3. keine
 4. Mein Vater ist __kein__ Er ist Ingenieur. (Mój ojciec nie jest (żadnym) nauczycielem. Jest inżynierem.)
 5. keiner
 6. kein
 7. keinem
 8. __Kein__ Junge aus der Klasse möchte Model werden. (Żaden chłopak z tej klasy nie chce zostać modelem.)
 9. Kein
 10. Keiner
 11. Keinen
 12. Sie ist ­­­­­__kein__ Mädchen mehr. Sie ist schon eine junge Frau. (Ona już nie jest (żadną) dziewczynką. Ona jest już młodą kobietą.)
 13. keine
 14. keiner
 15. kein

Übung 2

 1. Hat Uwe einen Bruder? (Czy Uwe ma brata?)

__Nein, Uwe hat keinen Bruder.___(Nie, Uwe nie ma (żadnego) brata.)

 1. Hast du eine Schwester? (Czy masz siostrę?)

__Nein, ich habe keine Schwester.___ (Nie, nie mam (żadnej) siostry.)

 1. Ist das ein Hund? (Czy to pies?)

__Nein, das ist kein Hund._______(Nie, to nie jest (żaden) pies.)

 1. Wohnst du bei Bekannten? (Mieszkasz u znajomych?)

__Nein, ich wohne bei keinen Bekannten.__ (Nie, nie mieszkam u (żadnych) znajomych.)

 1. Hast du Hobbys? (Masz jakieś hobby?)

__Nein, ich habe keine Hobby.____(Nie, nie mam (żadnego) hobby.)

 1. Hat Claudia einen Computer? (Czy Claudia ma komputer?)

__Nein, Claudia hat keinen Computer._(Nie, Claudia nie ma (żadnego) komputera.)

 1. Kaufst du Max eine Kamera? (Kupujesz Maxowi kamerę?)

__Nein, ich kaufe Max keine Kamera.__ (Nie, nie kupuję Maxowi (żadnej) kamery.)

 1. Hast du jetzt Urlaub? (Masz teraz urlop?)

__Nein, ich habe jetzt keinen Urlaub.__ (Nie, nie ma teraz (żadnego) urlopu.)

 1. Ist das ein Wörterbuch? (Czy to jest słownik?)

__Nein, das ist kein Wörterbuch.____ (Nie, to nie jest (żaden) słownik.)

 1. Brauchst du ein Auto? (Potrzebujesz samochód?)

__Nein, ich brauche kein Auto._____ (Nie, nie potrzebuję (żadnego) samochodu.)

POWRÓT >>