LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 105. die Post

Chyba prędzej czy później, każda osoba mieszkająca w Niemczech będzie musiała udać się na pocztę w celu wysłania pocztówki, paczki lub odebrania przesyłki. W dzisiejszej lekcji prezentujemy słownictwo pomagające swobodnie porozumieć się w urzędzie pocztowym.

das Postamt /das postamt/ – urząd pocztowy

das nächste Postamt /das nehśte postamt/ – najbliższy urząd pocztowy

das Postamt ist durchgehend geöffnet /das postamt yst durśgejend geyfnet/ – urząd pocztowy jest stale otwarty

der/die Postangestellte /dea/di postangesztelte/ – urzędnik pocztowy/ urzędniczka pocztowa

am Postschalter /am postszalter/ – przy okienku pocztowym

zum Postamt /cum postamt/ – iść na pocztę

auf die Post gehen /auf di post gejen/ – iść na pocztę

den Brief auf die Post bringen /dejn brif auf di post bringen/ – zanieść list na pocztę

das Paket auf die Post bringen /das paket auf di post bringen/ – zanieść paczkę na pocztę

den Brief bei der Post abholen /dejn brif auf di post abholen/ – odebrać z poczty list

das Paket bei der Post abholen /das paket auf di post bringen/ – odebrać z poczty paczkę

den Brief versenden /dejn brif ferzenden/ – wysłać list

den Brief abschicken /dejn brif absziken/ – wysłać list

den Brief versenden/abschicken per Einschreiben /dejn brif ferzenden/absziken per ajnszrajben/ – wysłać list jako polecony

den Brief versenden/abschicken per Eilbrief /dejn brif ferzenden/absziken per ajlbrif/ – wysłać list jako ekspresowy

den Brief versenden/abschicken per Luftpost /dejn brif ferzenden/absziken per luftpost/ – wysłać list pocztą lotniczą

das Paket /das paket/ – paczka

das Päckchen /das peksien/ – paczuszka

das Paket verschicken /das paket fersziken/ – wysłać paczkę

das Paket abschicken /das paket absziken/ – wysłać paczkę

das Paket verschicken/abschicken gegen Nachnahme /das paket fersziken/absziken gejgen name/ – wysłać paczkę za pobraniem

das Paket aufgeben /das paket aufgejben/ – nadać paczkę

den Paketschein ausfüllen /dejn paketszajn ausfylen/ – wypełnić formularz na wysyłkę paczki

die Paketkarte ausfüllen /di paketkarte/ –  wypełnić formularz na wysyłkę paczki

den Inhalt angeben /dejn inhalt angejben/ – podać zawartość wagę

das Gewicht angeben /das gewiśt angejben/ – podać zawartość/wagę

der Briefkasten /dea brifkasten/ – skrzynka pocztowa

den Brief in den Briefkasten werfen /dejn brif in dejn brifkasten weafen/ – wrzucić list do skrzynki

ein Postschließfach mieten /ajn postszlisfah miten/ – wynająć skrytkę pocztową

die Postgebühr /di postgebyr/ – opłata za usługę pocztową

gebührenpflichtig /gebyrenpflihtiś/ – podlegający opłacie, płatny

portofrei /portofraj/ – wolny od opłaty pocztowej

das Porto bezahlen /das porto becalen/ –  uiścić opłatę pocztową

das Telegramm /das telegram/ – telegram

ein Telegramm aufgeben /ajn telegram aufgejben/ – nadać telegram

das Telegrammformular ausfüllen /das telegramformular ausfylen/ – wypełnić formularz telegramu

der Brief /dea brif/ – list

der Briefumschlag /dea brifumszlag/ – koperta

den Briefumschlag zukleben /dejn brifumszlag cuklejben/ – zakleić kopertę

die Briefmarke /di brifamarke/ – znaczek

eine Briefmarke zu 70 Cent kaufen /ajne brifmarke cu zibciś cant kaufen/ – kupić znaczek za 70 centów

die Briefmarke auf den Brief kleben /di brifmarke auf dejn brif klejben/ – nakleić znaczek na list

der Absender /dea abzender/ – nadawca

der Empfänger /dea empfengea/ – odbiorca

die Anschrift /di anszrift/ – adres

die Adresse /di adrese/ –  adres

die Postleitzahl /di postlajtcal/ – kod pocztowy

nach der Postleitzahl fragen /nah dea postlajtcal fragen/ – spytać o kod pocztowy

die Postkarte /di postkarte/ – kartka pocztowa

die Ansichtskarte /di anziśtskarte/ – widokówka

der Briefträger /di briftregea/ – listonosz

einen Abholzettel hinterlassen /ajnen abholcetel hinterlasen/ – zostawić awizo na odbiór przesyłki

POWRÓT >>