LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 84. REFLEXIVE VERBEN

REFLEXIVE VERBEN – CZASOWNIKI ZWROTNE

Inaczej niż w języku polskim, czasowniki zwrotne w języku niemieckim łączą się z zaimkami zwrotnymi odpowiednimi dla danej osoby:

sich freuen – cieszyć się
ichfreue mich (cieszę się)wirfreuen uns (cieszymy się)
dufreust dich (cieszysz się)ihrfreut euch (cieszycie się)
er, sie, esfreut sich (cieszy się)sie, Siefreuen sich (cieszą się)

Peter verliebt sich immer im Mai. (Peter zakochuje się zawsze w maju.)

Rasierst du dich jeden Morgen? (Czy golisz się każdego ranka?)

W podobny sposób odmieniają się czasowniki:

 • sich anziehen – ubierać się
 • sich ärgern – złościć się
 • sich aufregen – denerwować się
 • sich ausziehen – rozbierać się
 • sich bedanken – dziękować
 • sich beeilen – pospieszyć się
 • sich befinden – znajdować się
 • sich duschen – brać prysznic
 • sich entschuldigen – usprawiedliwiać się
 • sich ereignen – wydarzać się
 • sich erholen – wypoczywać
 • sich erkälten – przeziębiać się
 • sich fühlen – czuć się
 • sich interessieren – interesować się
 • sich kämmen – czesać się
 • sich schämen – wstydzić się
 • sich setzen – siadać
 • sich streiten – kłócić się
 • sich treffen – spotykać się
 • sich trennen – rozstawać się
 • sich umziehen – przebierać się
 • sich unterhalten – rozmawiać
 • sich verabschieden – żegnać się
 • sich vorstellen – przedstawiać się
 • sich waschen – myć się
 • sich wundern – dziwić się

i inne.

TIPP!

Nie każdy czasownik zwrotny w języku polskim ma odpowiednik w niemieckim czasowniku zwrotnym i na odwrót, np. uczyć się – lernen, śmiać się – lachen, siadać – sich setzen, wypoczywać – sich erholen.

Niektóre czasowniki zwrotne mogą występować jako zwrotne lub z dopełnieniem w bierniku (Akkusativ):

sich anziehenMorgen ziehe ich mich schön an. (Jutro ładnie się ubiorę.)
anziehen + AHeute ziehe ich ein schönes Hemd an. (Dziś zakładam ładną koszulę.)
sich treffenThomas trifft sich oft mit Anja. (Thomas często spotyka się z Anią.)
treffen + AManchmal treffe ich Monika im Park. (Czasami spotykam Monikę w parku.)
sich interessierenMein Vater interessiert sich für Politik. (Mój tata interesuje się polityką.)
interessieren + APolitik interessiert meinen Vater nicht. (Polityka nie interesuje mojego taty.)

Podobnie można używać czasowników: sich ändern (zmieniać się), sich ärgern (złościć się), sich beruhigen (uspokajać się), sich hinlegen (kłaść się), sich langweilen (nudzić się), sich verabchieden (żegnać się), sich verletzen (zranić się) i innych.

Czasowniki zwrotne, które łączą się z dopełnieniem w bierniku (Akkusativ), np. sich die Hände waschen (myć sobie ręce), oraz czasowniki, które mogą być użyte jako zwrotne, np.. sich etwas kaufen (kupić sobie coś), wymagają zaimka zwrotnego w celowniku (Dativ).

ichwasche mir die Händewirwaschen uns die Hände
duwäschst dir die Händeihrwascht euch die Hände
er sie eswäscht sich die Händesie, Siewaschen sich die Hände

Ich merke mir die Nummer sofort. (Natychmiast zapamiętuję numer.)

Sie stellt sich die Aufgabe zu einfach vor. (Ona wyobraża sobie to zadanie jako zbyt proste.)

Podobnie można używać następujących czasowników: sich etwas anhören (słuchać czegoś), sich etwas anschaffen (sprawić sobie coś), sich etwas ansehen (obejrzeć sobie coś), sich etwas anziehen (zakładać sobie coś), sich etwas ausdenken (wymyślić sobie coś), sich etwas kaufen (kupić sobie coś), sich etwas sagen (mówić sobie coś), sich etwas waschen (umyć/wyprać sobie coś), sich etwas überlegen (przemyśleć sobie coś) i innych.

Übung 1

Wstaw odpowiedni zaimek zwrotny.

 1. Interessieren Sie sich für Geschichte?
 2. Wo befindet _____ hier eine Apotheke?
 3. Im Winter erkälte ich _____ immer.
 4. Sonja bedankt _____ herzlich fürs Geschenk.
 5. Wie fühlst du _____ heute?
 6. Der Opa rasiert ______ sehr selten.
 7. Anna und Peter verstehen _____ sehr gut.
 8. Morgens ziehe ich _____ schnell an und fahre los.

Übung 2

Wstaw czasownik zwrotny we właściwej formie

sich bedankensich ärgernsich setzensich waschen
sich entschuldigensich erkältensich verlieben

 

 1. Thomas entschuldigt sich für die Verspätung.
 2. Anke _______________ oft im Herbst.
 3. Ich bin faul und mein Lehrer __________________
 4. Patrick ____________________ und geht gleich ins Bett.
 5. Susanne ___________________ ständig.
 6. Da ist ein Stuhl. ____________ Sie _______ bitte!
 7. Ich ____________________ herzlich für alles.

Lösungen

Übung 1

Wstaw odpowiedni zaimek zwrotny.

 1. Wo befindet _sich__ hier eine Apotheke? (Gdzie znajduje się tutaj apteka?)
 2. Im Winter erkälte ich _mich_ immer. (W zimie zawsze się przeziębiam.)
 3. Sonja bedankt _sich_ herzlich fürs Geschenk. (Sonja dziękuje serdecznie za prezenty.)
 4. Wie fühlst du __dich__ heute? (Jak się dzisiaj czujesz?)
 5. Der Opa rasiert __sich__ sehr selten. (Dziadek goli się bardzo rzadko.)
 6. Anna und Peter verstehen __sich__ sehr gut. (Anna i Peter rozumieją się bardzo dobrze.)
 7. Morgens ziehe ich __mich_ schnell an und fahre los. (Rano ubiorę się szybko i odjeżdżam.)

Übung 2

 • Anke __erkältet sich__ oft im Herbst. (Anke przeziębia się często jesienią.)
 • Ich bin faul und mein Lehrer __ärgert sich__ (Jestem leniwy, a mój nauczyciel się złości.)
 • Patrick __wäscht sich___ und geht gleich ins Bett. (Patrick myje się i od razu idzie do łóżka.)
 • Susanne ___verliebt sich__ ständig. (Susanne ciągle się zakochuje.)
 • Da ist ein Stuhl. __Setzen_ Sie __sich__ bitte! (Tu jest krzesło. Proszę usiąść.)

Ich __bedanke mich__ herzlich für alles. (Dziękuję serdecznie za wszystko.)

 

POWRÓT >>