Lekcja 52. U lekarza
stetoskop

– Dzień dobry! Mówi Anna Kowalska. Chciałabym umówić wizytę u lekarza.– Kommen Sie zur Kontrolle oder haben Sie ein Problem? – Przychodzi Pani na kontrolę czy ma Pani jakiś nagły problem?– Ich habe ein Problem. Ich habe seit zwei Tagen Schmerzen in der Magengegend.– Mam problem. Od dwóch dni mam bóle
w okolicach żołądka.– Sind Sie schon Patientin oder kommen Sie zum ersten Mal? – Jest Pani już naszą pacjentką czy przychodzi Pani po raz pierwszy?– Ich war schon bei Ihnen. / Ich komme zum ersten Mal.– Byłam już u Państwa. / Przychodzę po raz pierwszy.– Können Sie nächste Woche Mittwoch um 11 Uhr?– Może Pani przyjść za tydzień w środę
o godzinie 11?
 – Das ist zu spät. Ich habe sehr starke Schmerzen. Ich kann nicht so lange warten.– To za późno. Mam bardzo mocne bóle. Nie mogę tak długo czekać.– Na gut. Kommen Sie heute noch. Aber das Wartezimmer ist voll, Sie müssen mit einer langen Wartezeit rechnen. – Dobrze. Proszę przyjść jeszcze dziś. Ale poczekalnia jest pełna, musi się Pani liczyć z długim czasem czekania.– Vielen Dank. Ich bin in einer halben Stunde da. Auf Wiederhören.– Dziękuję bardzo. Za pół godziny będę
u Państwa. Do usłyszenia. – Auf Wiederhören.– Do usłyszenia.

 

 

Lekcja do druku dostępna pod linkiem -> Lekcja 52. U lekarza

Ćwiczenia do lekcji -> Ćwiczenia do lekcji 52.

medical-563427_1280

POWRÓT >>