LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 86. DATIV

DATIV

Celownik (Dativ) odpowiada na pytanie wem? czyli komu? czemu?. Rzeczowniki występują w formie celownika po przyimkach: ab, aus, außer, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu oraz po: an, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor, zwischen i po czasownikach wymagających dopełnienia w celowniku, np.

die Freundin – mit der Freundin (z przyjaciółką), von der Freundin (od przyjaciółki)

der Bruder – Ich helfe dem Bruder. (Pomagam bratu.)

W liczbie mnogiej rzeczowniki odmiany mocnej otrzymują w celowniku dodatkowo końcówkę –n, oprócz rzeczowników, które liczbę mnogą tworzą za pomocą końcówki –s, np. Auto, Büro, Hotel, Kino, Park.

Formy rodzajników, zaimków i przeczenia kein w celowniku są następujące:

rodzaj męski

Maskulinum

rodzaj żeński

Femininum

rodzaj nijaki

Neutrum

liczba mnoga

Plural

Nominativ

(wer? was?)

ein/kein

der/dieser/jeder

mein/ihr

eine/keine

die/diese/jede

meine/ihre

ein/kein

das/dieses/jedes

mein/ihr

-/keine

die/diese/alle

meine/ihre

Dativ (wem?)einem/keinem

dem/diesem/jedem

meinem/ihrem

einer/keiner

der/dieser/jeder

meiner/ihrer

einem/keinem

dem/diesem/jedem

meinem/ihrem

-/keinen

den/diesen/allen

meinen/ihren

 

Wskazówka!

W przypadku rodzajnika określonego i niektórych przyimków wymagających celownika stosuje się formy ściągnięte, np.

zu der Mutter=zur Mutter (do mamy)
zu dem Vater=zum Vater (do taty)
in dem Zimmer=im Zimmer (w pokoju)
von dem Bahnhof=vom Bahnhof (z dworca)
bei dem Onkel=beim Onkel (u wujka)

 

Übung 1

Odpowiedz krótko na pytania

 1. Wem kaufst du diese Blumen? (meine Eltern)

__Meinen Eltern__

 1. Wem antwortest du auf die Frage? (der Lehrer)

______________

 1. Wem zeigst du deine neuen Schuhe? (die Freundin)

_____________

 1. Wem gratulierst du zum Geburtstag? (mein Freund)

_____________

 1. Wem hilfst du gern? (meine Oma)

_____________

Übung 2

Utwórz formy ściągnięte

 1. and em Fenster – __am Fenster____
 2. zu der Tante – ____________
 3. bei dem Opa – ____________
 4. in dem Kino – ____________
 5. in dem Geschäft – _____________
 6. an dem Regal – ____________

Lösungen

Übung 1

 1. Wem antwortest du auf die Frage? (der Lehrer) (Komu odpowiadasz na pytanie?)

__Dem Lehrer__ (Nauczycielowi)

 1. Wem zeigst du deine neuen Schuhe? (die Freundin) (Komu pokazujesz swoje nowe buty?)

__Der Freundin__ (Przyjaciółce)

 1. Wem gratulierst du zum Geburtstag? (mein Freund) (Komu składasz życzenia na urodziny?)

___Meinem Freund__  (Mojemu przyjacielowi)

 1. Wem hilfst du gern? (meine Oma) (Komu chętnie pomagasz?)

__Meiner  Oma__ (Mojej babci)

Übung 2

 1. zu der Tante – __zur Tante___ (u ciotki)
 2. bei dem Opa – __beim Opa___ (u dziadka)
 3. in dem Kino – __im Kino___ (w kinie)
 4. in dem Geschäft – __im Geschäft__ (w sklepie)
 5. an dem Regal – __am Regal__ (na regale)

 

POWRÓT >>