BRAMA BRANDENBURSKA

Brama Brandenburska to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli i zabytków Berlina. Imponująca Brandenburger Tor stała się znakiem rozpoznawczym i symbolem połączonego miasta. To jedyna z 18 bram w stolicy Niemiec, które wchodzą w skład dawnych murów miejsko-akcyzowych, i które przetrwały do dzisiejszych czasów. Znajduje się na placu Parisier Platz, na zachód od historycznego centrum miasta, na skrzyżowaniu największej alei Berlina – Unter den Linden z ulicą Ebertstraße. Brama Brandenburska ma ogromne znaczenie symboliczne. Dziś jest jednym z najważniejszych miejsc Berlina – przyciąga turystów, ale także od lat skupia mieszkańców stolicy. To na Placu Parisier odbywają się imprezy masowe, demonstracje i koncerty. Jakie jej były historyczne losy bramy?

Brama Brandenburska kiedyś i dziś

Brama Brandenburska, wybudowana po wojnie siedmioletniej w 1791 roku, na zlecenie ówczesnego króla Prus – Fryderyka Wilhelma II,jest najbardziej znanym symbolem Berlina. Konstrukcja wzorowana na greckiej monumentalnej bramie zwanej Propyleje, zaprojektowana została przez niemieckiego architekta Carla Gottharda Langhansa, pochodzącego z Kamiennej Góry. Wysoka na 26 m, szeroka na 65,5 m oraz głęboka na 11 m budowla zbudowana została z piaskowca w stylu klasycystycznym. 12 doryckich kolumn ozdobionych reliefami przedstawiającymi sceny mitologiczne tworzy 5 monumentalnych przejść. Środkowe jest zdecydowanie większe od pozostałych – w czasach Królestwa Prus korzystać z niego mogli jedynie członkowie rodziny cesarskiej. Zwykli obywatele mogli przechodzić tylko 2 skrajnymi pasażami. W 1791 roku, w czasach rewolucji francuskiej, Brama Brandenburska zwieńczona została dodatkowo ozdobnym posągiem bogini zwycięstwa – Nike. Po bokach bramy natomiast wzniesiono przybudówki pracownicze dla służb celnych (w każdej z nich znajdują się posągi boga Marsa oraz bogini Minerwy). W czasach podziału na Berlin Zachodni i Wschodni Brama Brandenburska otoczona Murem Berlińskim była zamknięta dla wszystkich (zwłaszcza dla mieszkańców wschodniej części miasta). Po upadku dzielącego miasto muru została oficjalnie otwarta 22 grudnia 1989 roku, podczas spotkania kanclerza Niemiec Zachodnich – Helmuta Kohla i premiera Niemiec Wschodnich – Hansa Modrowa. Stając się tym samym symbolem Zjednoczenia Niemiec.

Brama Brandenburska w swojej historii nie raz traktowana była już symbolicznie – za czasów pruskich jako oznaka wielkości królestwa, podczas rządów Hitlera jako symbol nazistowskiej partii, po upadku Muru Berlińskiego wreszcie jako symbol pokoju. Naznaczona symboliką – nie tylko ze względu na walory architektoniczne, ale właśnie ze względu na swoje metaforyczne znaczeni – Brama Brandenburska jest jednym z najciekawszych zabytków Niemiec.

POWRÓT >>