LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 115. Charakterzüge (teil 2)

Übung 1

Znajdź 16 ukrytych przymiotników opisujących pozytywne cechy charakteru. Obok znalezionych, wpisz ich tłumaczenia.

DUPRAFBNETTSOß
GLÜCKLICHÄBEFN
RWNHÄANHIPEÜFE
UIKOSDTKLUGREW
ßVTFEAEßFRAINA
TOLLENRESUBÄFE
STIENKENBSTOLZ
ÄECISBSTEINLUW
NLHßKASPRÄNSSI
CHÜIERAQERSÜTE
HILGRÄNTIGTEIB
LEBHAFTÄTIßNGE
EßIUCZUFRIEDEN
IGEDULDIGGNORM

 

1.9.
2.10.
3.11.
4.12.
5.13.
6.14.
7.15.
8.16.

 

 

 

Übung 2

Z węża literowego wypisz cechy charakteru.

 

freundlichwitzigliebliebevollenergischtapferruhigattraktivernstintelligentschönhöflichverantwortlichzuverlässig

1.8.
2.9.
3.10.
4.11.
5.12.
6.13.
7.14.

 

 

 

 

Lösungen

 

Übung 1

DUPRAFBNETTSOß
GLÜCKLICHÄBEFN
RWNHÄANHIPEÜFE
UIKOSDTKLUGREW
ßVTFEAEßFRAINA
TOLLENRESUBÄFE
STIENKENBSTOLZ
ÄECISBSTEINLUW
NLHßKASPRÄNSSI
CHÜIERAQERSÜTE
HILGRÄNTIGTEIB
LEBHAFTÄTIßNGE
EßIUCZUFRIEDEN
IGEDULDIGGNORM

 

1. nettmiły9. glücklichszczęśliwy
2. stolzdumny10. interessantinteresujący
3. tollwspaniały11. offenotwarty
4. dankbarwdzięczny12. geduldigcierpliwy
5. lustigwesoły13. lebhaftżywotny
6. hilfsbereitpomocny14. begabtzdolny
7. fleißigpilny15. klugmądry
8. pünktlichpunktualny16. zufriedenzadowolony

 

 

Übung 2

freundlich-witzig-lieb-liebevoll-energisch-tapfer-ruhig-attraktiv-ernst-intelligent-schön-höflich-verantwortlich-zuverlässig

1. freundlich8. attraktiv
2. witzig9. ernst
3. lieb10. intelligent
4. liebevoll11. schön
5. energisch12. höflich
6. tapfer13. verantwortlich
7. ruhig14. zuverlässig
POWRÓT >>