LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 116. Charakterzüge (teil 3)

Dzisiaj przedstawiamy drugą, ciemniejszą odsłonę charakterów, czyli przymiotniki opisujące negatywne cechy. Już niebawem zestaw kilku ćwiczeń sprawdzających i wspomagających naukę.

 

einen schwierigen Charakter haben /ajnen szfirigen haraktea haben/ – mieć trudny charakter

langweilig /langwajliś/ – nudny

laut /laut/ – głośny

dumm /dum/ – łupi

blöd /blyd/ – głupi

faul /faul/ – leniwy

seltsam /zeltzam/ – dziwny

streng /sztreng/ – surowy

sauer /zauea/ – zły, niezadowolony

bose /byze/ – zły

 

traurig /trauriś/ – smutny

verantwortungslos /feantfoatungslos/ – nieodpowiedzialny

egoistisch /egoistisz/ – egoistyczny

undankbar /undankba/ – niewdzięczny

aggressiv /agresiw/ – agresywny

arrogant /arogant/ – arogancki

frech /freś/ – bezczelny

unverschämt /unfeaszemt/ – bezwstydny

falsch /falsz/ – fałszywy

launisch /lojnisz/ – humorzasty

 

lästig /lestiś/ – natrętny

unanständig /unansztendiś/ – nieprzyzwoity

taktlos /taktlos/ – nietaktowny

intolerant /intolerant/ – nietolerancyjny

heuchlerisch /hojlerisz/ – obłudny

dickköpfig /dikkypfiś/ – ograniczony

entsetzlich /entzecliś/ – okropny

gemein /gemajn/ – prostacki

starrsinnig /sztarziniś/ – uparty

leichtsinnig /lajśtziniś/ – lekkomyślny

 

hartnäckig /hartnekiś/ – uparty

neugierig /nojgieriś/ – wścibski

hochmütig /hohmytiś/ – wyniosły, butny

eingebildet /ajngebildet/ – zarozumiały

eifersüchtig /ajfeazyhtiś/ – zazdrosny

neidisch /najdyś/ – zazdrosny, zawistny

abergläubisch /abeaglojbisz/ – przesądny

leichtgläubig /lajśtglobiś/ – łatwowierny

abstoßend /absztosend/ – odpychający, odrażający

ängstlich /engstliś/ – bojaźliwy

 

feige /fajge/ – tchórzliwy

gelzig /gelciś/ – skąpy, chciwy

gierig /gieriś/ – chwciwy, zachłanny

grob /grob/ – grubiański, prostacki

misstrauisch /mystrauisz/ – nieufny, podejrzliwy

nachlässig /nahlesiś/ – niedbały

naiv /naiw/ – naiwny

rachsüchtig /rahzyhtiś/ – mściwy

rücksichtslos /rykzihtslos – bezwzględny

streitsüchtig /sztrajtzyhtiś/ – kłótliwy

 

unentschlossen /unentszlosen/ – niezdecydowany

unerfahren /uneafaren/ – niedoświadczony

unerträglich /uneatregliś/ – nieznośny

zerstreut /ceasztrojt/ – roztargniony

zudringlich /cudringliś/ – natarczywy, natrętny

POWRÓT >>