LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 88. GENITIV

GENITIV

Dopełniacz (Genitiv), odpowiadający na pytanie wessen?, czyli czyj? czyja? czyje? czyi? kogo? czego?, jest przypadkiem używanym najrzadziej. W liczbie pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego rzeczowniki odmiany mocnej otrzymują w dopełniaczu końcówki:

 • -s – rzeczowniki wielosylabowe, np.:

der Bruder – des Bruders, ein Mechaniker – eines Mechanikers

 • -es – rzeczowniki jednosylabowe i zakończene na –s, -ss, -ß, -x, -z, -tz, np.:

der Fluss – des Flusses, das Glas – des Glases, das Haus – des Hauses, ein Komplex – eines Komplexes

 • – apostrof otrzymują nazwy własne zakończone na –s, -ss, -ß, -x, -z, -tz, np.:

Thomas – Thomas Buch

Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego niewystępujące z rodzajnikiem oraz większość nazw własnych otrzymują tylko końcówki –s, lub –es, np. England – Englands, Peter – Peters, Italien – Italiens

Formy rodzajników, zaimków i przeczenia kein w dopełniaczu są następujące:

rodzaj męski

Maskulinum

rodzaj żeński

Femininum

rodzaj nijaki

Neutrum

liczba mnoga

Plural

Genitiv

(wessen?)

eines/keines

des/dieses/jedes

meines/ihres

einer/keiner

der/dieser/jeder

meiner/ihrer

eines/keines

des/dieses/jedes

meines/ihres

-/keiner

der/dieser/jeder

meiner/ihrer

Wskazówka!

Po pytanie dopełniacza rzeczowniki sa używane bez rodzajników, np.:

Wessen Uhr ist das? (Czyj to zegarek?)

W zdaniu rzeczownik w dopełniaczu znajduje się zazwyczaj za rzeczownikiem w mianowniku, natomiast nazwy własne w dopełniaczu zajmują najczęściej miejsce przed nim, np.:

Wessen Uhr ist das?Wessen Zimmer ist das?
Das ist die Uhr der Nachbarin.

(To jest zegarek sąsiadki.)

Das ist Michaels Zimmer.

(To jest pokój Michaela.)

Wskazówka!

W języku potocznym dopełniacz jest zastąpowany bardzo często formą z przyimkiem von (D), dotyczy to w szczególności imion i nazwisk, np.:

 • Wessen Tasche ist das?
 • Das ist Peters Tasche. (To jest torba Piotra.)
 • Das ist die Tasche von Peter. (To jest torba Piotra.)
 • Wessen Schuhe sind das?
 • Das sind die Schuhe meiner Freundin. (To są buty mojej dziewczyny.)
 • Das sind die Schuhe von meiner Freundin. (To są buty mojej dziewczyny.)

Wskazówka!

W przypadku imion zakończonych na –s, -ß, -z, -tz, -x zamiast np.: Hanses Frau lub Hans Frau łatwiej powiedzieć jest: die Frau von Hans.

Übung 1 

Połącz rzeczowniki według przykładu.

 1. Kleid, Mutter ____das Kleid der Mutter____
 2. Haus, Onkel ___________________________
 3. Handy, Vater __________________________
 4. Foto, Familie ___________________________
 5. Tasche, Lehrer _________________________
 6. Computer, Schülerin __________________________
 7. Bücher, Kinder __________________________
 8. Kuli, Sekretärin ___________________________

Übung 2

Rozdziel rzeczowniki złożone według przykładu

 1. die Familienmitglieder ___die Mitglieder der Familie____
 2. das Lehrerzimmer __________________________
 3. die Haustür_____________________________
 4. der Regierungssprecher _____________________________
 5. die Bahnhofshalle_______________________________
 6. der Schülerausweis ____________________________
 7. die Landesfarben ____________________________

Lösungen

Übung 1

Połącz rzeczowniki według przykładu.

 1. Haus, Onkel ___das Haus der Onkels____ (dom wujka)
 2. Handy, Vater ___das Handy des Vaters____ (telefon komórkowy ojca)
 3. Foto, Familie ___das Foto der Familie____ (zdjęcie rodziny)
 4. Tasche, Lehrer __die Tasche des Lehrers_____ (torba nauczyciela)
 5. Computer, Schülerin ___der Computer der Schülerin_____ (komuputer uczennicy)
 6. Bücher, Kinder ___die Bücher der Kinder___ (książki dzieci)
 7. Kuli, Sekretärin ____der Kuli der Sekretärin_____ (pióro sekretarki)

Übung 2

Rozdziel rzeczowniki złożone według przykładu

 1. das Lehrerzimmer ___das Zimmer der Lehrer____ (pokój nauczycieli)
 2. die Haustür___die Tür des Hauses____ (drzwi domu)
 3. der Regierungssprecher ___der Sprecher der Regierung_____ (rzecznik rządu)
 4. die Bahnhofshalle___die Halle des Bahnhofs_____ (hala dworca)
 5. der Schülerausweis ___der Ausweis des Schülers___ (legitymacja studenta)
 6. die Landesfarben ___die Farben des Landes___ (barwy kraju)
POWRÓT >>