LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 98. der Rundfunk

Mamy nadzieję że dzisiejszym słownictwem przypadniemy do gustu miłośnikom radiowych audycji i nie tylko 🙂

der Rundfunk /dea rundfunk/ – radio (rozgłośnia)

der Hörfunk /dea hyrfunk/ – radio (rozgłośnia)

Radio hören /radio hyren/ – słuchać radia

das Radio /das radio/ – radio (odbiornik radiowy)

das Radio anschalten /das radio anszalten/ – włączyć radio

das Radio abschalten /das radio abszalten/ – wyłączyć radio

das Radio lauter stellen /das radio lautea sztelen/ – głośniej nastawić radio

das Radio leiser stellen /das radio lajzer sztelen/ – ściszyć radio

die Rundfunksendung /di rundfunkzendung/ – audycja radiowa

die Übertragung /di ybertragung/ – transmisja

die Rundfunkübertragung /di rundfunkybertragung/ – transmisja radiowa

Nachrichten bringen /nahriśten bringen/ – podawać wiadomości

eine Reportage bringen /ajne reportaże bringen/ – nadawać reportaż

übertragen /ybertragen/ – transmitować

die Ansprache des Präsidenten übertragen /di anszprahe des prezidenten ybertragen/ – transmitować przemówienie prezydenta

ein Konzert live übertragen /ajn koncert lajw ybertragen/ – transmitować koncert na żywo

klassische Musik senden /klasisze muzik zenden/ – nadawać muzykę klasyczną

eine Aufnahme des Konzerts /ajne aufname des koncerts/ – nagranie koncertu

die Stereoaufnahme /di stereoaufname/ – nagranie stereofoniczne

das Hörspiel /das hyrszpil/ – słuchowisko

die Rundfunkreklame /di rundfunkreklame/ – reklama radiowa

informieren /informiren/ – informować

über das Zeitgeschehen informieren /yber das cajtgeszejen informiren/ – informować o aktualnościach

über die aktuelle Verkehrslage informieren /yber di aktuele werkerszlage informiren/ – informować o aktualnej sytuacji na drogach

der Sprecher/der Radiosprecher /dea szpresier/dea radioszpresier/ – spiker/ spiker radiowy

eine Reportage bringen /ajne reportaże bringen/ – zapowiedzieć reportaż

der Programmleiter /dea programlajtea/ – prowadzący program

der Zuhörer /dea cuhyrer/ – słuchacz

der Hörer /dea hyrer/ – słuchacz

hören /hyren/ – sluchać

die Nachrichten hören /di nahriśten/ – słuchać wiadomości

den Verkehrsfunk hören /dejn werkersfunk hyren/ – słuchać radia dla kierowców

das Wunschkonzert hören /das wunszkoncert hyren/ – słuchać koncertu życzeń

in Stereo hören /in stereo hyren/ – słuchać w wersji stereofonicznej

sich einen Musiktitel wünschen /zyś ajnen muziktitel wynszen/ – zażyczyć sobie określonego utworu muzycznego

auf die Wünsche der Hörer eingehen /auf di wynsze dea hyrer ajngejen/ – spełniać życzenia słuchaczy

POWRÓT >>