LEKCJA J. NIEMIECKIEGO NR 82. ZAIMEK ZWROTNY

DAS REFLEXIVPRONOMEN – ZAIMEK ZWROTNY

Zaimkowi osobowemu przyporządkowana jest w języku niemieckim odpowiednia forma zaimka zwrotnego. Odpowiednikiem zaimka zwrotnego w języku polskim są formy się (biernik) i sobie (celownik)

Akkusativ
sich kämmen (czesać się)
ichkämmemichwirkämmenuns
dukämmstdichihrkämmteuch
er, sie, eskämmtsichsie, Siekämmensich

Ich kämme mich. (Czeszę się.)

Ich wäsche mich. (Myję się.)

Dativ
sich das Haar kämmen (czesać sobie włosy)
ichkämmemirwirkämmenuns
dukämmstdirihrkämmteuch
er, sie, eskämmtsichsie, Siekämmensich

Ich kämme mir das Haar. (Czeszę sobie włosy.)

Ich wäsche mir das Gesicht. (Myję sobie twarz.)

 • Zaimek zwrotny sich stoi przed czasownikiem w bezokoliczniku.

sich kämmen (czesać sięsich interessieren (interesować się)

sich waschen (myć sięsich treffen (spotykać się)

 • W zdaniu o prostym szyku zaimek zwrotny stoi za orzeczeniem.

Ich kämme mich morgens und abends. (Czeszę się rano i wieczorem.)

Anna wäscht sich das Haar täglich. (Anna myje sobie codziennie włosy.)

Meine Mutter interessiert sich für klassische Musik. (Moja mama interesuje się muzyką klasyczną.)

Wir treffen uns um 6 Uhr abends. (Spotkamy się o szóstej wieczorem.)

 • W zdaniu o szyku przestawnym zaimek zwrotny stoi po podmiocie.

Kämmst du dir das Haar mit einem Kamm? (Czeszesz sobie włosy grzebieniem?)

Wäscht er sich mit Seife? (Czy on się myje mydłem?)

Interessieren Sie sich für moderne Kunst? (Interesuje się pani nowoczesna sztuką?)

Vor dem Kino treffen wir uns gegen 4 Uhr nachmittags? (Przed kinem spotkamy się około czwartej po południu?)

 • W zdaniu pytający i oznajmującym z szykiem przestawnym zaimek zwrotny stoi przed podmiotem w formie rzeczownika.

Rasiert sich dein Vater morgens? (Czy twój tata goli się rano?)

Heute trifft sich Anna um 7 Uhr abends vor dem Kino. (Dzisiaj Anna spotyka się o 7 wieczorem przed kinem.)

 • W zdaniu w trybie rozkazującym zaimek zwrotny w 2. osobie  liczby pojedynczej i mnogiej stoi po orzeczeniu, natomiast w 3. osobie liczby mnogiej, tzn. formie grzecznościowej, po podmiocie (Sie).

Wasch dich sofort! (Umyj się natychmiast!)

Trefft euch vor dem Kino! (Spotkajcie się przed kinem!)

Wundern Sie sich bitte nicht! (Niech się pani nie dziwi!)

TIPP!

Należy pamiętać, że nie wszystkim czasownikom zwrotnym w języku niemieckim odpowiadają czasowniki zwrotne w języku polskim oraz nie wszystkim czasownikom zwrotnym  w języku polskim odpowiadają czasowniki zwrotne w języku niemieckim, np.

sich bedanken – dziękować beginnen – zaczynać się

sich erholen – wypoczywać gefallen – podobać się

sich sehnen – tęsknić lachen – śmiać się

sich setzen – siadać lächeln – uśmiechać się

sich unterhalten – rozmawiać lernen – uczyć się

Übung 1

Wstaw brakujący zaimek: mir – mich,  dir – dich.

 1. Ich wasche mich zweimal am Tag.
 2. Kämmst du _________ mit der Bürste?
 3. Zieh _______ die Bluse an!
 4. Wie oft kämmst du _______ das Haar?
 5. Ich ziehe ________ immer elegant an.
 6. Putzt du _______ die Zähne nach dem Essen?
 7. Ich kaufe ______ morgen eine Hose.
 8. Was wünscht du ______ zum Geburtstag?

Übung 2

Ułóż zdania z podanych wyrazów.

 1. sich erholen – auf dem Land – ich – am besten

__Ich erhole mich am besten auf dem Land.______

 1. sich treffen – Anna – mit Hans – vor der Disko

__________________________________________

 1. sich interessieren – meine Eltern – für Politik und Kunst

__________________________________________

 1. sich unterhalten – gern – über euren Polnischlehler (?)

__________________________________________

 1. sich verabschieden – müssen – von unseren Eltern – wir

__________________________________________

Lösungen

Übung 1

 1. Kämmst du __dich__ mit der Bürste? (Czeszesz się szczotką?)
 2. Zieh __dir__ die Bluse an! (Załóż ta bluzkę!)
 3. Wie oft kämmst du __dir__ das Haar? (Jak często czeszesz sobie włosy?)
 4. Ich ziehe __mich__ immer elegant an. (Zawsze ubieram się elegancko.)
 5. Putzt du __dir__ die Zähne nach dem Essen? (Myjesz sobie zęby po jedzeniu?)
 6. Ich kaufe __mir__ morgen eine Hose. (Kupię sobie jutro spodnie.)
 7. Was wünscht du __dir__ zum Geburtstag? (Czego sobie życzysz na urodziny?)

Übung 2

 1. sich treffen – Anna – mit Hans – vor der Disko

__Anna trifft sich mit Hans vor der Disko_ (Anna spotyka się z Hansem przed dyskoteką.)

 1. sich interessieren – meine Eltern – für Politik und Kunst

__Meine Eltern interessieren sich für Politik und Kunst__(Moi rodzice interesują się polityką i sztuką.)

 1. sich unterhalten – gern – über euren Polnischlehler (?)

__Unterhaltet ihr euch gern über euren Polnischlehrer?_ (Rozmawiacie sobie chętnie o swoim nauczycielu polskiego?)

 1. sich verabschieden – müssen – von unseren Eltern – wir

__Wir müssen uns von unseren Eltern verabchieden_ (Musimy się pożegnać z naszymi rodzicami)

POWRÓT >>