Medipe członkiem SAO

Z dniem 26 marca, firma Medipe stała się oficjalnym członkiem SAO.

Najważniejszymi założeniami SAO są wsparcie rozwoju branży usług opiekuńczych i budowa dobrego wizerunku agencji świadczących usługi opieki na rynku niemieckim. SAO to także edukacja, w swoich działaniach organizacja mówi głośne nie pracy na czarno, przedstawia zagrożenia wynikające z nielegalnego zatrudnienia, angażuje się w akcje przeciwdziałające temu procederowi i promuje korzyści wynikające z legalnego zatrudnienia.

Bardzo ważnym obszarem działalności SAO jest edukowanie i informowanie zarówno rodzin niemieckich jak i samych opiekunek o ryzykach i konsekwencjach związanych z zatrudnianiem i podejmowaniem PRACY NA CZARNO. SAO wyraża swój jawny sprzeciw dla nielegalnego zatrudnienia oraz zachęca do walki z tym szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem na rynku niemieckim” – jak czytamy na stronie internetowej Sekcji.

Kolejnym założeniami SAO są integracja środowiska agencji opieki oraz inicjowanie współpracy pomiędzy firmami, a także wspieranie i reprezentowanie członków Sekcji.

Popierając cele i założenia SAO, firma Medipe przystąpiła do organizacji w marcu 2013 roku.

 

POWRÓT >>