Międzynarodowy Dzień Praw Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Praw Osób Starszych w Polsce obchodzony jest od 2006 roku, pomysłodawcą tej inicjatywy jest międzynarodowa organizacja The International Network for the Prevention of Elder Abuse. Jest to doskonały moment do poruszenia kwestii takich jak międzypokoleniowe różnice, przemoc w fizyczna i psychiczna nad osobami starszymi, a także wielu innych tematów traktujących o nadużyciach wobec seniorów. W czasach, kiedy społeczeństwo się starzeje, ważna jest odpowiednia edukacja, zwłaszcza osób młodych. Osoby starsze nie mogą być traktowane jako ciężar, ale jako istotni obywatele, którzy wnoszą do społeczeństwa wiele cennych wartości.

Strona organizatora „The International Network for the Prevention of Elder Abuse” http://www.inpea.net/

Więcej informacji na temat Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych http://www.zycie.senior.pl/147,0,Swiatowy-Dzien-Praw-Osob-Starszych,659.html

POWRÓT >>